Odporność chemiczna

Oznaczenie Współczynnik korozji [mm/rok] Odporność
Odporność całkowita <0,1 całkowita
Odporność częściowa 0,1 - 1 częściowa
Nieodporny >1 nieodporna
Ryzyko korozji S - korozja naprężeniowa P - korozja wżerowa

Medium Temp. °C A2 A4  (316) A4 (316L) 904L
Woda morska
- 20 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Chlor suchy
100% 70 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Chlor mokry
- 20-60 Nieodporny Nieodporny Nieodporny Odporność częściowa
Woda chlorowana
nasycona 20 Nieodporny Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa
1g/l 20 Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność całkowita
1mg/l 20 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Amoniak
wszystkie stężenia wrzenia Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Zasada sodowa
20% 50 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
20% 100 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
40% 100 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Kwas fosforowy
20% wrzenia Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
40% wrzenia Odporność całkowita Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność całkowita
85% 95 Nieodporny Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita
Kwas azotowy
30% wrzenia Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
50% wrzenia Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa
65% 80 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
65% wrzenia Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa
Kwas solny
0,50% 20 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
0,50% wrzenia Nieodporny Nieodporny Nieodporny Nieodporny
1% 20 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Kwas siarkowy
1% 100 Nieodporny Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa
5% 20 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
5% wrzenia Nieodporny Nieodporny Nieodporny Nieodporny
10% 20 Nieodporny Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
10% wrzenia Nieodporny Nieodporny Nieodporny Nieodporny
20-90% 20-100 Nieodporny Odporność częściowa Nieodporny Odporność częściowa Nieodporny Odporność całkowita Odporność częściowa
98% 20 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Kwas cytrynowy
25% wrzenia Nieodporny Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
50% 20 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Kwas mlekowy
10% 10-100 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
50% 20-80 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
50% wrzenia Nieodporny Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność całkowita
Kwas mrówkowy
5-10% 20 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
10% 80 Nieodporny Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
50% 24-40 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
50% wrzenia Nieodporny Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa
Kwas octowy
1% wrzenia Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
10% wrzenia Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
20% wrzenia Nieodporny Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
100% wrzenia Nieodporny Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Chlorek amonowy
20% wrzenia Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita
43% wrzenia Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa Odporność częściowa
Wodosiarczan wapniowy ( roztwór wodny)
Gęstość 1,04 wrzenia Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Ług siarczynowy 140 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
Chlorek wapniowy
20% 20 Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
20% wrzenia Odporność częściowa Odporność całkowita   Odporność całkowita
Chlorek sodowy
3% 20-60 Odporność częściowa Odporność całkowita Odporność całkowita Odporność całkowita
BUFMAX 71-450 Szczecin, ul. Chopina 35, tel.: +48 0-91 453 08 92, tel./fax: +48 0-91 453 08 47              projektowanie stron Szczecinpozycjonowanie stron Szczecin