Korozja stali kwasoodpornych w basenach kąpielowych i wodzie morskiej

Korozja stali kwasoodpornych w basenach kąpielowych wynika z powszechnego stosowania chloru do dezynfekcji wody. Chlor i jego jony jest pierwiastkiem powodującym korozję wżerową stali kwasoodpornych. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym korozji stali kwasoodpornych w basenach jest dość wysoka temperatura. W basenach kąpielowych szczególnie zagrożonym obszarem są rejony ok. 0,5 m powyżej lustra wody, gdzie opary chloru w połączeniu z wilgocią powodują korozję. Praktycznie żadna z powszechnie dostępnych stali (A2, A4, 316L) nie jest całkowicie odporna na korozję w tym środowisku.

Woda morska, a również woda zasolona z innego powodu jest środowiskiem wywołującym korozję stali kwasoodpornych. Wynika to z obecności jonów chloru wywołujących korozję wżerową. W wodzie morskiej nie należy stosować stali A2 z uwagi na dużą podatność tej stali na korozję wżerową - prędkość korozji wżerowej w sprzyjających warunkach może osiągnąć nawet 100 mm na rok. Wystarczającą odporność w tym środowisku wykazuje stal 316L. Należy jednak pamiętać, że w zastosowaniach głębokowodnych, z uwagi na niską zawartość tlenu, nawet stal 316L nie jest odporna na korozję wżerową i nie należy jej tam używać.

Krytyczna temperatura inicjacji korozji wżerowej dla poszczególnych gatunków stali wynosi:

  • A2 > 5 °C
  • A4 > 10 °C
  • 316L > 10-16 °C

Całkowitą odporność na korozję wżerową w tych środowiskach posiada stal 1.4539 dla której krytyczna temperatura inicjacji korozji wżerowej wynosi 58-63°C. Stosowanie tej stali napotyka jednak na barierę cenową szczególnie w przypadku basenów kąpielowych.
Należy pamiętać, że odporność na korozję jest pojęciem względnym. Umownie przyjęto następujące wartości charakteryzujące szybkość korozji ogólnej w mm/rok:

  • całkowita odporność < 0,1 mm/rok
  • częściowa odporność 0,1-1,0 mm/rok
  • nieodporna > 1,0 mm/rok

Jak z tego wynika, nawet stale określane jako całkowicie odporne na korozję ogólną mogą korodować w tempie 0,1 mm/rok. W określonych środowiskach (obecność jonów Cl) dodatkowo wystąpi bardzo szybka korozja wżerowa nakładająca się na korozję ogólną, co całkowicie dyskwalifikuje stal do stosowania w danym środowisku.

Prawidłowe stosowanie stali kwasoodpornych wymaga spełnienia jednego podstawowego warunku: jest to zakaz stosowania narzędzi ze stali węglowej (klucze, szczotki itp.). Użycie takich narzędzi dodatkowo przyspiesza proces korozji stali kwasoodpornych. Miejsca zetknięcia takiego narzędzia ze stalą kwasoodporną, jak również spoiny powinny być wytrawione specjalnymi pastami (na bazie kwasu azotowego) w przeciwnym wypadku powstaje ognisko korozji.

BUFMAX 71-450 Szczecin, ul. Chopina 35, tel.: +48 0-91 453 08 92, tel./fax: +48 0-91 453 08 47              projektowanie stron Szczecinpozycjonowanie stron Szczecin